GRANT OZE czyli DOTACJA DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

DOFINANSOWANIE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - SPÓŁDZIELI MIESZKANIOWYCH - TBS

GRANT OZE

Grant OZE to nowa możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup, montaż, budowę, a także modernizację instalacji odnawialnego źródła ciepła (w tym pompy ciepła). Projekt skierowany jest do właścicieli oraz zarządców budynków wielorodzinnych. Głównym celem wprowadzenia dotacji jest poprawa efektywności energetycznej kamienic, bloków, wieżowców, itp. budowli wielolokalowych.

Z grantu skorzystać mogą:

– osoby fizyczne,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– spółki prawa handlowego,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
– społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

grant oze
Kaskada SUN Hartmann Pompy Ciepła Bydgoszcz
Kaskada SUN Hartmann Pompy Ciepła Bydgoszcz
WNIOSKI o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2026 r bądź do wyczerpania środków. Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE wynosi ponad 448 mln zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji grant OZE może pokryć do 50% (netto) kosztów przedsięwzięcia.

WAŻNE:
Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.
Instalacja nie może wyrządzać poważnych szkód środowiskowych.
Dofinansowanie jest przewidziane jako zwrot poniesionych już kosztów.
Przedsięwzięcie OZE powinno zapewnić energię dla budynku, który jest przedmiotem inwestycji.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową instalacji, która powinna zostać sporządzona przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami. Projekt musi zawierać zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia oraz moc elektryczną i cieplną instalacji OZE, a także przewidywaną roczną ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.

 

Zostań naszym klientem i uzyskaj kredyt oraz dotację