Pompy ciepła o podwyższonej efektywności

 • Jaka jest efektywności pompy ciepła, jak się liczy
 • Co wpływa na efektywności pompy ciepła
 • Pompy ciepła do programu czyste powietrze

PCharakterystyki COP oraz porównanie z system evi

Sprawność działania pompy ciepła określają współczynniki COP i SCOP. Co to jest COP jak się czyta i co oznacza?
COP to ilość uzyskanej energii cieplnej odniesiona do zużytej energii elektrycznej. Przykładowo, jeśli COP wynosi 4 to uzyskując 8 kW mocy grzewczej dostarczamy 2 kW mocy elektrycznej a 6 kW pochodzi z ciepła odebranego z otaczającego powietrza. COP spada wraz z podnoszeniem temperatury w obiegu grzewczym oraz obniżaniem się temperatury zewnętrznej.

 

 • Współczynnik COP wyznacza się w znormalizowanych warunkach zgodnie z EN14511. A7W35 co oznacza temperaturę powietrza 7 °C i temperaturę wody na zasilaniu 35°C
 • SCOP wskaźnik sezonowej efektywności – odnosi się do całego sezonu grzewczego i jest wartością uśrednioną.

Przykładowo, gdy roczne zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą wynosi 12 000 kWh to pompa ciepła charakteryzująca się wsp. SCOP równym 4 zużyje w jednym sezonie grzewczym 3000 kWh prądu elektrycznego. Współczynnik SCOP jest podawany dla klimatu umiarkowanego i wyznaczany zgodnie z EN14825.
Pompy ciepła Hartmann SUN są bardzo wydajne. SCOPW35 mieści się w granicach 4.6-4.8,
co zostało potwierdzone przez badania TÜV


Wartości charakteryzujące efektowność COP, SCOP są podawane przez producentów dla celów porównawczych lub projektowych. W praktyce w warunkach polskiego klimatu rzeczywiste wskaźniki efektywności będą niższe niż podawane w danych technicznych.

Karta produktu pompy ciepła

Wg. przepisów prawa do każdej pompy ciepła powinna być dołączona karta produktu oraz etykieta energetyczna.


Wartości charakteryzujące efektowność COP, SCOP są podawane przez producentów dla celów porównawczych lub projektowych. W praktyce w warunkach polskiego klimatu rzeczywiste wskaźniki efektywności będą niższe niż podawane w danych technicznych.

Karta produktu zawiera szereg informacji dla temperatur zasilania 35 °C (praca niskotemperaturowa) oraz 55 °C (praca wysokotemperaturowa), są to:

 • Klasa sezonowej efektywności energetycznej. Klasy A++ oraz A+++ świadczą o podwyższonej efektywności energetycznej
 • Znamionowa moc cieplna – wyznaczona wg normy EN14825, jest niższa od wydajności grzewczej A7W35 z powodu stosowania w czasie testów obciążeń częściowych
 • Roczne zużycie energii i roczny wydatek ciepła; Uwaga: wydatek na ogrzewanie pomieszczeń (bez ciepłej wody użytkowej) dla klimatu umiarkowanego w warunkach klimatu w Polsce będzie wyższy
  Sezonowa efektywność wyrażona w %, na podstawie której nadawana jest klasa energetyczna. Definicja wg EN14825 jest następująca: „sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń” () oznacza, wyrażany w %, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń w określonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez ogrzewacz pomieszczeń, ogrzewacz wielofunkcyjny, zestaw zawierający ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne lub zestaw zawierający ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania
 • Poziom mocy akustycznej
 
 

Co wpływa na efektywność pompy ciepła

Efektywność wynika z rozwiązania konstrukcyjnego oraz warunków pracy instalacji grzewczej.
Rozwój powietrznych pomp ciepła w ostatnich latach jest szczególnie szybki. Praktycznie co roku mamy nową generację wyróżniającą się zmniejszonym zużyciem energii. Aktualne konstrukcje oparte są o następujące komponenty i technologie:

 • podwójne sprężarki rotacyjne
 • dotrysk par EVI
 • zmienna wydajność przez stosowanie inwerterów do napędu sprężarek, wentylatorów i pompy wody
 • elektroniczne sterowanie zaworami rozprężnymi
 • specjalne konstrukcje wymienników ciepła z warstwą hydrofilową

 

W zakresie instalacji grzewczej decyduje temperatura zasilania, która powinna być możliwie najniższa. Doskonale z pompami ciepła współpracuje ogrzewanie podłogowe. Idealny stan uzyskujemy, gdy przepływy oraz zład wody pozwalają na bezpośrednie wpięcie pompy ciepłą w instalację grzewczą. Zastosowanie bufora zawsze obniża sprawność instalacji.
Obiecujące są nowe technologie ogrzewania płaszczyznowego, w tym maty kapilarne klejone do ścian i sufitów. Niezłe efektywnie są instalacje stosujące klimakonwektory.

Powyższy wykres pokazuje zależność COP od temperatury zasilania oraz temperatury zewnętrznej. Zawsze posiadacze ogrzewania podłogowego będą bardziej zadowoleni niż w przypadku stosowania grzejników przyściennych

Modele pomp ciepła akceptowane przez program Czyste Powietrze

Modele pomp ciepła akceptowane przez program Czyste Powietrze
Firma Hartmann wprowadziła serie charakteryzujące się podwyższona klasą energetyczną A++ oraz A+++. Daje to bezpośrednie przełożenie na możliwość uzyskiwania najwyższych dofinansowań w programach wspierania korzystania z energii odnawialnej. Najwyższą klasę energetyczną posiadają następujące modele pomp ciepła:

Pompy ciepła: SUN 03DC–9 kW, SUN 04DC-12kW, SUN 05DC-16kW, SUN 06DC-18kW, SUN 08DC-26kW, SUN 10DC -32kW, SUN 02R32-6kW, SUN 03R32-9kW, SUN0 4R32-12kW, SUN 05R32-16kW, SUN 06R32-22kW


Większość znajduje się na liście ZUM (Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów) Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Zatem procedura zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie jest bardzo prosta ze względu automatyczne dołączanie rekordów pompy ciepła.

 

Doradztwo techniczne

Jak dobrać pompę ciepła? , jaka moc pompy będzie odpowiednia do domu? jaki jest koszt pompy ciepła?