Pompy Ciepła - Działanie

ZASADA DZIAŁANIA

Jak działa Pompa Ciepła?

Urządzenie pobiera energię odnawialną Q2 oraz energię elektryczną potrzebną do napędu sprężarki Q1. Stosunek uzyskanej energii grzewczej do energii zużytej do napędu sprężarki i urządzeń pomocniczych jest sprawnością pompy ciepła i zależy w głównej mierze od różnicy temperatur  pomiędzy żródłem ciepła a temperaturą wody gorącej. Generalnie im różnica temperatur większa tym sprawność spada. Średnia roczna sprawność pomp przekracza 3. Sprawność pomp ciepła przyjęto oznaczać współczynnikiem COP wyznaczanym dla różnych warunków pracy.

Szereg rozwiązań konstrukcyjnych pomp ciepła umożliwia przekazywanie energii cieplnej w dwie strony. Oznacza to, że w chłodniejsze dni pobieramy ciepło z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalno-użytkowych; z kolei w dni gorące ciepło z pomieszczeń przekazujemy na zewnątrz – czyli schładzamy.

Bazując na odwróconym cyklu Carnot’a, czynnik w parowniku pobiera porcję energii z powietrza, gruntu lub wody, a następnie zostaje sprężony osiągając wysoką temperaturę i przechodząc przez wymiennik ciepła (skraplacz) powoduje ogrzanie wody użytkowej oraz wody centralnego ogrzewania.

Zasada działania pomp ciepła
Jak działa pompa ciepła

Energia zawarta w powietrzu, wodzie, gruncie jest NIEWYCZERPYWALNA

Zasoby Energii Odnawialnej

Ciepło jest wszędzie. W naszych warunkach klimatycznych następuje wielkie magazynowanie energii słonecznej od wiosny do jesieni. Energia jest gromadzona w wodach, powietrzu i gruncie. Stosunkowo najłatwiej korzystać jest z energii zawartej w wodach – najtrudniejszym zagadnieniem jest czerpanie energii z gruntu, gdzie przewodnictwo ciepła jak i zdolność akumulacji silnie zależą od wilgotności gruntu

Cieplna energia odnawialna pochodzi od Słońca. Zasoby tej  energii są nieograniczone i niewyczerpywalne uwzględniając skalę zapotrzebowania człowieka

Definicje

Współczynnik efektywności grzewczej pompy ciepła, równy stosunkowi mocy grzewczej do elektrycznej mocy zużywanej przez pompę. Współczynnik COP wyznacza się w znormalizowanych warunkach, np A7W35 co oznacza temperaturę powietrza 7 °C i temperaturę wody na zasilaniu 35°C

współczynnik efektywności chłodniczej pompy ciepła, równy stosunkowi mocy chłodniczej do elektrycznej mocy zużywanej przez pompę. Współczynnik EER wyznacza się w znormalizowanych warunkach, np. A35W7 co oznacza temperaturę powietrza 35 °C i temperaturę wody na zasilaniu 7°C

Zalety Technologii

Rzeczywistość zmienia się a postęp techniczny przybiera zawrotne tempo. Tradycyjne metody pozyskiwania energii bardzo szybko zostaną wyeliminowane i staną się przeszłością. Proszę uświadomić sobie, że  spalanie jest procesem bezpowrotnej destrukcji materii. Spalanie paliw to marnotrawstwo zasobów. Paliwa bardzo szybko podrożeją.

Inwestycja w urządzenia umożliwiające korzystanie z energii odnawialnej jest na czasie, jest przyjazna, bezpieczna.

Ponadto pompy ciepła są zdecydowanie PRESTIŻOWE