Jak dobrać pompę ciepła do domu ?

jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło ?

Jaki rodzaj pompy ciepła będzie najlepszy?

Pompy ciepła stają się coraz wydajniejsze i sprawniejsze. Aktualnie obserwujemy rozwój w szczególności powietrznych pomp ciepła i konstrukcji określanych jako Monoblok. Postęp dotyczy równolegle: sprężarek, napędów inwerterowych, sterowania WiFi a także zewnętrznych walorów wzorniczych i architektonicznych. Zmiany obejmują również rodzaj stosowanych czynników chłodniczych. Wybierając te najbardziej ekologiczne niestety podejmujemy ryzyko związane z palnością (R32) czy nawet własnościami wybuchowymi (propan R290).

Stosunkowo najtańsza technologia to powietrzne pompy ciepła typu monoblok. Również wykonanie instalacji jest tutaj stosunkowo proste, a efekty najczęściej są bardzo zadowalające. W tej grupie obserwujemy największy postęp techniczny. Większość producentów wiąże przyszłość z rozwojem Monobloków. Chociaż do niedawna opinie wyspecjalizowanych instalatorów kierowały uwagę potencjalnych użytkowników na pompy ciepła typu Split to tendencje rynkowe spowodowały zatrzymanie ich produkcji przez wielu Wytwórców.

Pompa ciepła monoblok czy split ?

Jaka jest różnica między Monoblokiem a Splitem?

 • MONOBLOK zawiera wszystkie elementy w jednej obudowie, układ chłodniczy jest hermetycznie zamykany przez producenta. Urządzenie montuje się na zewnątrz budynku. Posiada przyłącza wody oraz zasilania elektrycznego
 • SPLIT to urządzenie zbudowane z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Układ chłodniczy jest łączony przez instalatora z uprawnieniami F-Gazy. Zarówno jednostka wewnętrzna jak i zewnętrzna wymaga zasilania elektrycznego a przyłącza wodne znajdują się po stronie wewnętrznej

 

Koszt urządzeń jak i montażu jest niższy dla monobloków. Bilans zalet i wad obu rozwiązań równoważy się i nie sposób przyznać wyższości żadnemu z rozwiązań.

Powietrzne pompy ciepła zdobyły popularność ze względu na dostępność przekazywanej energii. Powietrze jest wszędzie, powietrzną pompę ciepła zainstalujemy prawie dla każdego budynku i w bardzo krótkim czasie.

 
 

Jak dobrać pompę ciepła

Gruntowe pompy ciepła

Znacznie więcej zabiegów wymagają gruntowe pompy ciepła

 

Pompy ciepła gruntowe z wymiennikami pionowymi lub poziomymi słyną z uzyskiwanej bardzo wysokiej sprawności. Z kolei niedogodnością są wysokie koszty i niepewność rezultatu. Najczęściej przez szereg lat instalacje z pompami gruntowymi pracują i poprawnie i bardzo ekonomicznie. Ale zdarza się, że w wypadku nieudanych inwestycji wszelkie kłopoty i koszty spadną na użytkownika. Przykładowo, gdy źródło ciepła nie regeneruje się całkowicie w okresie rocznym to po kilku latach zadowolenie użytkownika zamienia się w problemy.

Do obiecujących zastosowań pomp ciepła należą techniki pozyskiwania energii ze zbiorników wodnych oraz korzystania z ciepła odpadowego, np. z kanalizacji


Decydując się na ogrzewanie pompą ciepła mamy aktualnie do dyspozycji następujące technologie (kolejność wg. popularności):

 • powietrzna pompa ciepła Monoblok
 • powietrzna pompa ciepła Split
 • gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem pionowym
 • gruntowa pompa ciepłą z wymiennikiem poziomym
 • pompa ciepła z wymiennikiem umieszczonym na dnie stawu

Jak dobrać pompę ciepła do powierzchni domu?

Dobór mocy pompy ciepła do domu

Dla domów nowo budowanych powinniśmy opierać się na danych umieszczonych w projekcie. Wyszukujemy dział, gdzie podana jest obliczona ilość energii nieodnawialnej i odnawialnej na potrzeby ogrzewania oraz przygotowywania wody dla celów higienicznych. Odczytane informacje porównujemy z Kartą Produktu pompy ciepła w punkcie średnioroczna ilość wyprodukowanej energii. Po porównaniu tych informacji dobieramy pompę ciepła o rozmiar większą.

Podobnie możemy postąpić, gdy dla budynku wykonano wiarygodne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej. Porównujemy zapotrzebowanie roczne na energię z danymi pompy ciepła → roczny uzysk energii dla temperatury zasilania 35oC lub 55oC

Jak dobrać moc pompy ciepła do domu
Karta produkty pompy ciepła Hartmann SUN

Jaka pompa ciepła do instalacji grzewczej ?

Dobór pompy ciepła przy modernizacji instalacji grzewczej

Przy modernizowaniu instalacji grzewczych sprawa szacowania potrzebnej mocy nie jest prosta oraz może być obarczona znacznymi błędami


Informacje, na podstawie których oceniamy potrzebną moc grzewczą:

 • dotychczasowe zużycie opału
 • powierzchnia ogrzewana,
 • kubatura pomieszczeń
 • klimat
 • rodzaj i grubość izolacji termicznej posadzki, dachu i ścian
 • przylegające nieogrzewane pomieszczenia – garaże, piwnice, strychy
 • rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza
 • rodzaj budynku: piętrowy, bungalow
 • rodzaj stolarki okiennej i drzwi
 • rodzaj instalacji grzewczej: niskotemperaturowa – średniotemperaturowa – wysokotemperaturowa
  oczekiwana temperatura w pomieszczeniach
 • ilość osób w gospodarstwie domowym

 

Jaka cena pompy ciepła oraz cena instalacji

Dobór pompy ciepła przy modernizacji instalacji grzewczej


Najczęściej dobierane pompy ciepła dla domków jedno – i dwu rodzinnych wg informacji zebranych przez Hartmann Professional

Jak dobrać pompę ciepła

Jaka pompa ciepła dla domu 120 m kw ?

Nowe budownictwo: Dom budowany wg aktualnych norm, 4 osoby, ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe), rekuperacja

 • moc pompy ciepła 6.0 kW,
 • moc grzałki elektrycznej 2.0 kW
 • zużycie energii elektrycznej ok 3200 kWh/rok
 • cena pompy ciepła Hartmann SUN 02R32: 15 280 zł
 • cena instalacji (materiały + robocizna) – ok 18 000 zł
 
 

Pompa ciepła w starym budownictwie: Kostka, rok budowy 1990, ocieplona styropian 10 cm, 4 osoby, ogrzewanie grzejnikowe średniotemperaturowe

 • moc pompy ciepła 9.5 kW,
 • moc grzałki elektrycznej 3.0 kW
 • zużycie energii elektrycznej ok 4800 kWh/rok
 • koszt pompy ciepła Hartmann SUN 03R32: 17 220 zł
 • koszt instalacji (materiały + robocizna) – ok 21 000 zł

Jaka pompa ciepła dla domu 180 m kw ?


Dom budowany wg aktualnych norm (nowe budownictwo), 4 osoby, ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe), rekuperacja

 • moc pompy ciepła 9.0 kW,
 • moc grzałki elektrycznej 2.0 kW
 • zużycie energii elektrycznej ok 4200 kWh/rok
 • cena pompy ciepła Hartmann SUN 03R32: 17 220 zł
 • koszt instalacji (materiały + robocizna) – ok 18 000 zł


Bungalow dom jednorodzinny, rok budowy 2005, ocieplenie styropian 10 cm, 4 osoby, ogrzewanie grzejnikowe średniotemperaturowe

 • moc pompy ciepła 12.5 kW,
 • moc grzałki elektrycznej 3.0 kW
 • zużycie energii elektrycznej ok 5600 kWh/rok
 • cena pompy ciepła Hartmann SUN 04R32 19 900 zł
 • koszt instalacji (materiały + robocizna) – ok 21 000 zł

 

Jaka pompa ciepła dla domu 300 m kw ?

Dom budowany wg aktualnych norm, 6 osób, ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe), rekuperacja

 • moc pompy ciepła 12.0 kW,
 • moc grzałki elektrycznej 3.0 kW
 • zużycie energii elektrycznej ok 4900 kWh/rok
 • koszt pompy ciepła Hartmann SUN 04R32: 19 900 zł
 • koszt instalacji (materiały + robocizna) – ok 19 000 zł

Dom piętrowy, rok budowy 2000, ocieplenie styropian 8 cm, 6 osób, ogrzewanie mieszane: podłogowe + grzejnikowe średniotemperaturowe

 • moc pompy ciepła 18 kW,
 • moc grzałki elektrycznej 6.0 kW
 • zużycie energii elektrycznej ok 7200 kWh/rok
 • koszt pompy ciepła Hartmann SUN 06R32: 28 460 zł
 • koszt instalacji (materiały + robocizna) – ok 23 000 zł

Dobór pompy do instalacji

Dobór pompy ciepła dla instalacji modernizowanych może być obarczony znacznymi błędami zarówno w plusie jak i w minusie. Warto zadbać aby dostawca – sprzedawca zapewniał możliwość zamiany zakupionej pompy ciepła na większą (dopłata) a także możliwość zamiany na egzemplarz o mniejszej mocy (zwrot różnicy w cenie). Takim dostawcą jest firma Hartmann Professional, która ogranicza formalności do minimum.

O czym należy pamiętać decydując się na pompę ciepła:

 1. gdy dom jest nieocieplony, gdy występuje duża ilość pomieszczeń nieogrzewanych (piwnice, strychy, garaże – potrzebna moc pompy będzie wyższa niż szacowana, zużycie energii elektrycznej może być dwukrotnie wyższe niż wcześniej przewidywane
 2. gdy dom posiada ogrzewanie mieszane – podłogowe + grzejniki średniotemperaturowe. Proszę skorzystać z okazji i wymienić grzejniki na większe lub zwiększyć liczbę grzejników
 3. gdy dom posiada ogrzewanie podłogowe (lub inne płaszczyznowe) – pompa ciepła spisze się znakomicie, a koszty ogrzewania będą stosunkowo niskie
 

Proste przeliczniki: ilość spalanego ekogroszku – potrzebna moc pompy ciepła

 • 3 tony / rok – 9kW
 • 4 tony /rok – 12 kW
 • 6 ton /rok – 18 kW

Taktowanie pompy ciepła

O taktowaniu i doborze pompy ciepła w punkt

Argumenty, używane w marketingu wielu firm a także spora ilość informacji rozpowszechniona w Internecie nie ma odniesienia do rzeczywistości. Większość opinii dotyczy pomp ciepła typu on-off, aktualnie już wypartych z rynku.

W inwerterowych pompach ciepła rozruchy sprężarki są łagodne, nie obarczone udarami mechanicznymi i elektrycznymi. Problem taktowania jest już nieistotny dla trwałości – wielkość bufora nie pomaga na wydłużenie czasu eksploatacji.

Dobór mocy pompy ciepła w punkt – czy mówiąc językiem technicznym – ustalenie punktu biwalencji (włączenia pomocniczego źródła ogrzewania np. grzałki eklektycznej) w temperaturze zewnętrznej – 7oC nie jest ani łatwe ani potrzebne.

Aktualnie preferowane jest instalowanie pomp ciepła lekko przewymiarowanych. Użytkownik, u którego całą zimę nie włączy się pomocnicza grzałka elektryczna będzie bardziej zadowolony od posiadacza mniejszej pompy ciepła, która posiłkuje się grzałkami. Ponadto napęd inwerterowy pozwala na modulowanie mocy w zakresie 40-110% znamionowej wydajności grzewczej i ciągłą prace sprężarki w szerokim zakresie obciążeń bez włączeń.

Dobór mocy pompy ciepła- metoda graficzna

Przykładowe realizacje - instalacja pomp ciepła - Hartmann Bydgoszcz